Audyt

Audyt i kontrola zarządcza w nowej ustawie

Audyt i kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach publicznych cel artykułu o kontroli zarządczej jest wyobrażenie prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej również praktycznych rozwiązań, możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej. W trakcie artykułu o kontroli zarządczej poruszone zostaną kwestie.

Dodany: 2020-06-04 | Komentarze: 0


Controlling czym jest audyt finansowy audyt ma ukazać

Controlling - czym jest audyt finansowy audyt ma ukazać słuchaczom korzyści wynikające z funkcjonowania systemów controllingowych, jak zarówno ująć alternatywne koncepcje podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa. Ma dodatkowo za kropka nad i nauczyć słuchaczy praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) oraz kluczowymi wskaźnikami skuteczności (KPI). Audyt dostarczy dodatkowo wiedzy odnośnie do efektywnego.

Dodany: 2020-06-03 | Komentarze: 0


Audyt i kontrola zarządcza kto prowadzi cel

Audyt i kontrola zarządcza kto prowadzi cel artykułu o kontroli zarządczej jest reprezentacja prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej także praktycznych rozwiązań, możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej. W trakcie artykułu o kontroli zarządczej poruszone zostaną kwestie wchodzące w aspekt kontroli.

Dodany: 2020-05-27 | Komentarze: 0


Audyt zamówień i zamówienia publiczne

Audyt zamówień i zamówienia publiczne jakie dokumenty i elektroniczna rodzaj prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - przygotowanie, przebieg, problemy praktyczne, opinie UZP i orzecznictwo KIO. Od kilku miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okres ten pozwolił na identyfikację rzeczywistych praktycznych problemów, z którymi spotykają się wszyscy uczestnicy postępowań prowadzonych.

Dodany: 2020-05-25 | Komentarze: 0


kontrola zarządcza gmina Artykuł skierowany

kontrola zarządcza gmina. Artykuł skierowany do pracowników, jacy będą odpowiedzialni za wdrożenie ożywienie systemu controllingu. Artykuł prowadzony będzie w formie warsztatu. Uczestnicy zajęć będą kreować koncepcję wdrożenia systemu budżetowania w przedsiębiorstwie. Uzupełnieniem warsztatu będą wykłady dotyczące poszczególnych elementów wdrożenia systemu controllingu w przedsiębiorstwie. Wdrażanie controllingu w przedsiębiorstwie. Artykuł poświęcone jest wdrożeniu oraz funkcjonowaniu systemu budżetowania.

Dodany: 2019-11-11 | Komentarze: 0