Czas pracy

Zobacz od kiedy czas pracy w koronawirus

Zobacz od kiedy czas pracy w koronawirus - nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza zmiany w zakresie sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji m.in. z obszaru czasu pracy. Dokumentację taką powinno się tworzyć osobno dla każdego pracownika - w formie tradycyjnej czyli elektronicznej. Do nowych wymogów należy dostosować wygląd podstawowego dokumentu z tego obszaru, czyli ewidencję czasu pracy. Celem szkolenia.

Dodany: 2020-06-10 | Komentarze: 0


Dokumenty wykorzystywane w

Dokumenty wykorzystywane w postępowaniu w pracy. W języku angielskim mob oznacza napaść na kogoś, nagabywać, atakować. Definicja mobbingu mówi o działaniach, jakie mają miejsce w dłuższej perspektywie czasu o charakterze powtarzającym się, których celem jest wyrządzenie psychicznego i od czasu do czasu fizycznego bólu. Nakierowany jest w wielu przypadkach na jedną osobę, przecież może także dotyczyć grupy ludzi. Z roku rocznie problem jest coraz z większym natężeniem poważny, a liczba pozwów trafiających.

Dodany: 2020-04-30 | Komentarze: 0


Delegacje podróże służbowe 2020 zwrot kosztów poruszania

Delegacje podróże służbowe 2020 zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową aspekty krajowe i zagraniczne zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych. W trakcie artykułu zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych, w jaki sposób także rozbieżności.

Dodany: 2020-02-21 | Komentarze: 1


delegacja a podróż służbowa Pracownicy

delegacja a podróż służbowa. Pracownicy migrujący: Delegowanie, skierowanie, wysłanie za granicę. Duża skala : W 2016 i 2017 r. z Polski delegowanych zostało ok 430 tys. osób - czyli 22,3 proc. wszystkich w UE. Najwięcej pracowników z Polski pracuje w sektorze budowlanym - 46,7 proc., przemyśle – 16,6 proc., edukacji, ochronie zdrowia i zajęciach socjalnych 13,9 proc. Usługa świadczona w toku transgranicznego świadczenia.

Dodany: 2019-11-06 | Komentarze: 4