Dokumentacja pracownicza

W dokumentacja pracownicza rodo i dniu 1

W dokumentacja pracownicza rodo i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 0


zakres pojęciowy przed 1 stycznia 2020 r w dniu 1 stycznia

zakres pojęciowy przed 1 stycznia 2020 r. w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, zarówno w postaci papierowej, jakim sposobem i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej,.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 2