Przepisy regulujące obowiązki organów egzekucyjnych i pracodawców


Przepisy regulujące obowiązki organów egzekucyjnych i pracodawców i potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych w trakcie epidemii - na wezwanie banków i instytucji kredytowych, wierzytelności alimentacyjnych, zbieg zajęć komorników i urzędów skarbowych. W najbliższym czasie pracownicy działów płac mogą mieć do czynienia z rosnącą liczbą pism dot. potrąceń z wynagrodzeń kierowanych przez komorników lub urzędy skarbowe. Taki stan rzeczy ma związek z tzw. spiralą zadłużenia, spotykaną w ostatnim okresie, rodzącą problemy praktyczne dla pracodawców. Odzwierciedlenie narastania zadłużenia pracowników jak wyliczyć potrącenia egzekucyjne z wynagrodzenia zostanie uwzględnione w programie szkolenia. Rozpoczniemy je od krótkiego omówienia ogólnych przepisów potrącenia egzekucyjne z wynagrodzeń przykłady prawa na przykładzie pracownika, który początkowo nie ma długów. W następnym etapie uwzględnimy potrącenia w zakładzie pracy. W części trzeciej omówione zostaną potrącenia dla wierzycieli zewnętrznych - samodzielnych banków, samodzielnych wierzycieli alimentacyjnych. Wszystkie zagadnienia omówimy w kontekście przepisów obowiązujących w trakcie i po epidemii i potrącenia z wynagrodzenia alimenty,potrącenie z wynagrodzenia bez zgody pracownika,potrącenia z wynagrodzenia członka zarządu,egzekucyjne i nieegzekucyjne potrącenia z wynagrodzeń. Artykuł o potrąceniach skierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr odpowiedzialnych za prawidłowe potrącenia i komunikację z komornikami oraz urzędami skarbowymi i potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych w trakcie epidemii,potrącenia z wynagrodzeń w bilansie,potrącenia z wynagrodzenia chorobowego 2020,potrącenie z wynagrodzenia dla komornika.