systemów haccp gmp ghp


systemów haccp gmp ghp.

W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw, nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń, działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne krajowych, mogłyby być z niezgodne z ich zapisami. Rozporządzenia te odnoszą się do dotyczących GMP, GHP, HACCP, regulują sposób prowadzenia urzędowej kontroli żywności. Wymagania zawarte w przepisach zaczną w wiekszości zapisów od stycznia roku. Niniejsza problemy na jakie napotyka przemysł spożywczy, a wdrożenia GMP, GHP i HACCP zgodnie z nowymi przepisami. Monitorowanie, którego celem jest sprawdzenie właściwości produktu parametry procesu w krytycznych punktach kontroli HACCP są zgodne z przyjętymi wartościami, jest podstawą funkcjonowania systemu HACCP w każdym zakładzie przemysłu spożywczego i żywienia zbiorowego. Podstawą procesu monitorowania są pomiary. Celem poradnika jest przybliżenie Czytelnikom z dziedziny pomiarów stosowanych w systemie HACCP. Omówiono w mierzone wielkości, przyrządy pomiarowe i ich parametry. Podano wskazówki wyboru właściwych przyrządów do wybranych zastosowań ze szczególnym uwzględnieniem firm małych i średnich. W ostatnich latach, w związku z upowszechnianiem się systemu HACCP, skierowali swoją na promowanie aparatury z tym systemem. Spis treści Wstęp Wielkości mierzone w punktach krytycznych Przyrządy pomiarowe Rejestratory Komputerowe systemy rejestracji temperatury i wilgotności Rejestracja ręczna a elektroniczna Wzorcowanie przyrządów pomiarowych Pomiary i wpis w produkcji i przetwarzaniu żywności Pomiary i rejestracja warunków przechowywania żywności Pomiary i wpis warunków transportu żywności Inne pomiary z HACCP Zakończenie Publikacja pozwalających ocenić zakład spożywczy na wielu płaszczyznach i odnoszących się do kwestii, zaczynając od dobrych praktyk produkcyjnych, higienicznych, poprzez wymagania produkcji i produktu, HACCP, elementy i zarządzania jakością, a kończąc na wymaganiach odnośnie do zagrożeń bioterrorystycznych. Dodatkowo w opracowaniu zaproponowano różne metody oceny poszczególnych zagadnień, w taki sposób by Czytelnik w oparciu o nie mógł skonstruować własną ankietę samodzielnie przeprowadzić ocenę zakładu, wykorzystując wzorcowa księga haccp z dokumentacją pdf podany materiał. Informacje przedstawione w niniejszej mogą służyć studentom i firmom spożywczym, i osobom związanym z przemysłem spożywczym w sposób pośredni (architekci, inżynierowie budowlani, konsultanci, audytorzy). W opracowaniu najważniejsze informacje z systemów jakości dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, tj. GMP/GHP i HACCP, przeznaczone wyjątkowo małych hurtowni i sklepów mięsnych. Intencją autorki było zaprezentowanie w możliwie przystępny sposób z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanych produktów mięsnych. stanowi doskonałą pomoc w samodzielnym wprowadzaniu tych systemów w codziennej praktyce hurtowni i sklepów. Czytelnik znajdzie tu opis systemów, wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej z wykorzystaniem GMP/GHP i HACCP przykłady dokumentacji HACCP z instrukcjami i formularzami do wypełniania.