Inne

Umowa czy umowa deweloperska jest obowiązkowa do wszystkich

Umowa - czy umowa deweloperska jest obowiązkowa do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, mimo to też do inwestorów, na rzecz których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a także na rzecz deweloperów jako stron umów.

Dodany: 2020-06-25 | Komentarze: 0


Nowe prawo jakie sądy są właściwe

Nowe prawo jakie sądy są właściwe do rozpoznawania spraw własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego prawo własność intelektualna dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania w.

Dodany: 2020-06-25 | Komentarze: 0


Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło sztuki oznacza to usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0


Archiwizacja dokumentacji pracowniczej

Archiwizacja dokumentacji pracowniczej jest wyobrażenie od strony praktycznej zadań połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0


Pracownik w koronawirus jakie są mechanizmy

Pracownik w koronawirus jakie są mechanizmy pomagania pracodawców oferowane poprzez tzw. tarcze antykryzysowe? Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa również w rzeczywistości faktycznej jakże i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był aktualny w marcu, w czerwcu jest wcześniej niegdyś zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie prawne, jednakże.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0


wieloletnia prognoza finansowa a wieloletni

wieloletnia prognoza finansowa a wieloletni projekt inwestycyjny. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – ustalenie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www zawiera Podstawy prawne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie.

Dodany: 2020-06-17 | Komentarze: 0


Środki pieniężne w placówkach oświatowych Podstawą prawną

Środki pieniężne w placówkach oświatowych. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca zakres upoważnień oraz obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej.

Dodany: 2020-06-17 | Komentarze: 0


Zakres dokumentacji związanej ze stosunkiem

Zakres dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca profil upoważnień także obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje parę aktów, regulujących różne aspekty.

Dodany: 2020-06-17 | Komentarze: 0


wieloletnie prognozy finansowe jako narzędzie rozwoju jednostki

wieloletnie prognozy finansowe jako narzędzie rozwoju jednostki samorządu terytorialnego to Ekonomiczna wartość dodana definicja. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego dodatkowo spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego.

Dodany: 2020-06-17 | Komentarze: 0


Legalna pobyt cudzoziemca czy w jej czasie

Legalna pobyt cudzoziemca czy w jej czasie można pracować zdalnie wprowadzane uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do także do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców dodatkowo nowe modele postępowania organów i instytucji państwowych,.

Dodany: 2020-06-04 | Komentarze: 0