Nowe prawo jakie sądy są właściwe


Nowe prawo jakie sądy są właściwe do rozpoznawania spraw własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego prawo własność intelektualna dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma zwłaszcza na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników oraz dla osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej wezwanie do udzielenia informacji albo stykają się z takimi problemami w pracy. Na prawo własność intelektualna zapraszamy dodatkowo kadrę menedżerską podmiotów, jakich produkty unieważnienie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego w postępowaniu cywilnym innymi słowy usługi oparte są na własności intelektualnej, a szczególnie kadrę kierowniczą z branży śmiałych technologii, IT innymi słowy innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, w jaki sposób będzie wyglądało ewentualne postępowanie w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, jeśli taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jak i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z aspektu własności intelektualnej, który trybunał co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z obszaru własności intelektualnej.