Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym


Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym w postępowaniu cywilnym. Nowela ta przewiduje : odformalizowanie procedur (ale nie na korzyść oskarżonego); ograniczenie procedury przesłuchania (w sytuacjach, gdy np. sprawa dotyczy kilkuset osób – przy piramidach finansowych to znaczy oszustwach internetowych); wyeliminowanie konieczności wymienienia na rozprawie lub metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem i instancji odczytywania poprzez sąd wszystkich dokumentów (będących materiałem dowodowym); sporządzanie uzasadnień wyroków na specjalnym formularzu wedle ściśle określonych zasad; możliwość uwzględnienia kasacji w całości na posiedzeniu bez udziału stron – w razie jej oczywistej zasadności; kontrowersyjny zapis art. 378a k.p.k. o możliwości prowadzenia postępowania poprzez sąd pod nieobecność obrońcy i oskarżonego na rozprawie, nawet wbrew należytego usprawiedliwienia ich nieobecności. Postępowanie karne (proces karny) – zespół norm prawnych regulujących czynności procesowe zmierzające do realizacji prawa karnego materialnego. Jego głównym celem jest ustalenie, to znaczy zaistniał uchybienie mający postać przestępstwa, a od tego czasu wykrycie jego sprawcy i ruch go do odpowiedzialności karnej. Prawo i procedura karne oraz wykroczeniowe Jesteśmy zdania, że to działalność obrońcy prowadzi do pomyślnego zakończenia postępowania. Dlatego gwarantujemy Państwu: reprezentowanie od samego początku postępowania karnego i wykroczeniowego branie czynnego udziału w przesłuchaniach przed sądem także organami ścigania metodyka pracy sędziego sporządzanie zażaleń na postanowienia w przedmiocie ustanowienia, szczególnie tymczasowego aresztowania sporządzanie odpowiedzi na akty oskarżenia również apelacji od wyroków reprezentowanie w toku postępowania wykonawczego, szczególnie w obszarze odroczenia, przerwy w odbywaniu kary innymi słowy w przypadku ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary

Informacje

Dodany: 2020-04-30
Kategoria: Inne

Tagi dla artykułu

metodyka pracy komornika, metodyka pracy ławnika, metodyka pracy scrum, metodyka pracy sędziego, metodyka pracy w sądach administracyjnych

Komentarze: 2


noavatar.png
Aleksandra Ciszewska praktyk procesowy 2020-05-08

Zrobiłeś przyzwoite punkty. Popatrzyłem w internecie na ten problem i stwierdziłem, że większość osób zgodzi się z Twoją witryną.

noavatar.png
Andrzej Gomułowicz doktor habilitowany nauk prawnych 2020-06-03

Czytanie tych informacji Cieszę się, że pokazuję, że mam niesamowite, niesamowite poczucie, że natknęłam się na dokładnie to, czego potrzebowałem. Niewątpliwie będę się upewnił, że nie ignorujesz tej witryny i niechętnie przyjrzymy się jej.