Instrukcje podatkowe

Zmiany w podatkach PIT dodatkowo CIT wprowadzające przemiany

Zmiany w podatkach PIT dodatkowo CIT wprowadzające przemiany do klauzul przeciw unikaniu opodatkowania lub przemiany w obszarze transakcji wewnątrzwspólnotowych również magazynów call-off stock. Zmiany w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2088), która weszła w życie 30.11.2019 r. wdraża w pełni do polskiego porządku prawnego przepisy IV.

Dodany: 2020-06-25 | Komentarze: 0