Samodzielny księgowy Koszty w układzie rodzajowym w teorii


Samodzielny księgowy - Koszty w układzie rodzajowym w teorii jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy dodatkowo aspektu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145). Uczestnicy poznają wszelkie niezbędne aspekty rachunkowości i sprawozdawczości mikro i małych jednostek, uczą się podstawowych zadań powiązanych z opodatkowaniem, działalnością gospodarczą, kadrami i rozliczeniem pracowników. Kurs może być pomocny również dla kierowników jednostki firm prowadzących pełną rachunkowość. To drugi etap zawodu księgowego, który otwiera drogę do zdobycia tytułu głównego księgowego dodatkowo dyplomowanego księgowego. W ramach księgowości, pod okiem doświadczonego wykładowcy - praktyka: zdobędziesz kompetencje w obrębie zawodu rachunkowy (kod zawodu 241103), zdobędziesz umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego, poznasz zadania z obszaru działalności gospodarczej, poznasz zagadnienia z aspektu ewidencji podatkowych, poznasz zadania z aspektu podatku dochodowego, poznasz zagadnienia z aspektu prawa pracy, poznasz zagadnienia z aspektu podatku VAT, poznasz teoretyczne poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie majątku trwałego i użyteczne zagadnienia w zakresie majątku trwałego, poznasz teoretyczne i użyteczne zadania w obszarze majątku obrotowego, poznasz teoretyczne i użyteczne zadania w zakresie pasywów jednostki, poznasz teoretyczne i rzeczowe zagadnienia w obszarze przychodów i kosztów, poznasz teoretyczne i użyteczne zadania w obszarze organizacji rachunkowości, poznasz teoretyczne i pożyteczne zadania w obszarze sprawozdawczości jednostek, przećwiczysz różne operacje gospodarcze w praktyce, nauczysz się rachunkowości komputerowej na przykładzie programu Symfonia FK. Adresaci wpisu: osoby, które ostatnio rozpoczęły pracę w działach księgowości,posiadają podstawową wiedzę Elementy ksiąg rachunkowych oraz doświadczenie, osoby, jakie zamierzają podjąć pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, jakie niedawno podjęły pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, jakie zamierzają zdobyć kompetencje w ramach kodu zawodowego (241103), osoby, Polityka rachunkowości które chcą wykonać się do kursu Głównego księgowego, właściciele firm, które prowadzą pełną rachunkowość, kierownicy jednostek na kompletnej rachunkowości.