czy wieloletnia prognoza finansowa jest obligatoryjna


czy wieloletnia prognoza finansowa jest obligatoryjna. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – ustalenie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www obejmuje Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kto płaci podatek rolny 2020 kreatywna na przykładach (podstawy formalne, prezentacja, interpretacja, oddziaływanie na wyniki finansowe, możliwe nadużycia, przeciwdziałanie): aktualizacja wartości zapasów (możliwe rozwiązania interpretacyjne), amortyzacja (i jej oddziaływanie na ocenę kondycji), rozpatrywanie sprawozdań kwartalnych i miesięcznych (problemy, uproszczenia), dotacje (sposoby ujęcia i działanie na wyniki finansowe), kapitały (dobre „duże” lub „małe”), kontrakty długoterminowe (budowlane), odpisy aktualizujące opłaty (kiedy, dlaczego, ile co to podatek rolny i na jak długo), odroczony podatek pokupny (kiedy, dlaczego, wpływ na wyniki finansowe), porównywalność danych (przy różnorodnych latach obrotowych), prace rozwojowe (co w ten sposób naprawdę znaczą), ogół problemów transakcji z jednostkami powiązanymi (w tym obowiązki informacyjne), rezerwy (w tym termin cichych rezerw), segmenty działalności (kiedy, jak), utrata wartości środków trwałych (np. w wyniku zmiany technologii produkcji), wartość godziwa aktywów (loga, wartość firmy, marka), wycena inwestycji (w szczególności udziałów i akcji), zaliczki na dywidendy (jak interpretować). Co można wyczytać ze sprawozdania biegłego rewidenta.

Informacje

Dodany: 2020-02-08
Kategoria: Podatek rolny

Tagi dla artykułu

co to podatek rolny, kto płaci podatek rolny 2020, podatek rolny a dzierżawa, podatek rolny a gruntowy, podatek rolny deklaracja

Komentarze: 2


noavatar.png
Joanna Mizińska 2020-05-11

To jest rzeczywiście miły i pomocny fragment informacji. Jestem przekonany, że po prostu udostępniłeś te pomocne informacje nam. Proszę nas na bieżąco informawać. Dzięki za dzielenie się.

noavatar.png
Konrad Lipiński o wzorcach osobowych 2020-05-15

Bardzo interesujący temat, dziękuję za oddanie. "Przyjaźń, która może się zakończyć, nigdy nie była prawdziwa". przez Saint Jerome.