Podatki w budownictwie

Usługi budowlane Zmiany zakresu

Usługi budowlane Zmiany zakresu umowy i wynikające z niej korekty na usługi budowlane zapraszamy wszystkich tych, jacy chcą wiedzieć m. in.: w jaki sposób ująć kontrakty długoterminowe w rachunkowości przedsiębiorstw? Jakie są sposoby wyceny i ujęcia w sprawozdaniu finansowym przychodów i kosztów związanych z realizacją kontraktów długoterminowych? Jak scharakteryzować moment rozpoczęcia i zakończenia kontraktu, przypadający.

Dodany: 2020-06-01 | Komentarze: 0