Przedstawienie aktualnego stanu


Przedstawienie aktualnego stanu prawnego i najbardziej istniejących zagadnień powiązanych z funkcjonowaniem rynku najmy lokali w dobie epidemii koronawirusa (uwarunkowania legislacyjne COVID-19 wpływające na rynek nieruchomości i funkcjonowanie najmu, realizacja zawartych umów najmu, wypowiedzenie umów najmu na gruncie prawa cywilnego i zapisów umownych, podnajem a zawieszenie świadczenia usług hotelarskich). skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem oraz wszystkich, którzy pragneliby zapoczątkować karierę zawodową w obszarze zarządzania najmem innymi słowy stoją przed wyzwaniem przeprowadzenia własnej inwestycji w najem/podnajem przez termin kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Ukierunkowane jest szczególnie na przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów działalności zawodowej dodatkowo inwestycyjnej na rynku najmu i podnajmu w wymogach ograniczeń i nadciągającego kryzysu gospodarczego. W jaki sposób zorganizować codzienną pracę firmy zarządzającej najmem? Podczas najem lokali użytkowych,najem lokalu dla pracownika,najem lokalu firmie,najem lokalu jakie konto przedstawiony zostanie przegląd istniejących uwarunkowań prawnych wpływających bezpośrednio i za pośrednictwem na funkcjonowanie rynku nieruchomości. Najem lokali online poprowadzone zostanie przez praktyka z 10 letnim doświadczeniem w branży nieruchomości, w tym 8 letnim doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i zarządzania najmem, który podzieli się własnymi doświadczeniami w przedmiocie zarządzania portfelem nieruchomości pod wynajem w aktualnych warunkach, prowadzenia negocjacji z najemcami znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej, zabezpieczenia wykonania zawartych umów najmu, uwarunkowania aktywności opartej na podnajmie, możliwości wypowiedzenia umowy najmu na gruncie zapisów umownych także Kodeksu cywilnego. Najem lokali mieści w największym stopniu aktualną problematykę związaną z prowadzeniem działalności w sektorze najmu/podnajmu w dobie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 i najem lokalu a wypowiedzenie,najem lokalu działalność gospodarcza,wynajem lokalu we francji,ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych. komentarz.