Upadłość i nowy kształt upadłości


Upadłość i nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym jak w praktyce wygląda sposób rozpoznawania pre-packów postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt zgłoszenia wierzytelności po 24 marca 2020 roku upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny prawa dodatkowo reprezentacja konkretnych propozycji rozwiązań problemów. Udział w szkoleniu pozwoli także na pogłębienie znajomości dotyczącej przygotowanej likwidacji pre-pack i umożliwi pełniejsze wykorzystanie jej zalet także zminimalizowanie zagrożeń połączonych z niewłaściwym zrozumieniem tego procesu.