Sektor publiczny

Dokumentacja przyjętych zasad polityki rachunkowości

Dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w ośrodku pomocy społecznej. Specyfika rachunkowości budżetowej (a dlatego również rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych wzorów rachunkowości), jaka – w ograniczonym.

Dodany: 2020-05-01 | Komentarze: 0