Przeczytaj spolka akcyjna kto powoluje zarzad do


Przeczytaj spolka akcyjna kto powoluje zarzad do praktyków zajmujących się prawem handlowym: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, a podobnie teoretyków prawa handlowego również aplikantów zawodów spółki handlowe i cywilne prawniczych i studentów, jak dodatkowo do pracowników organów administracji rządowej i samorządowej. Spółka komandytowa od utworzenia do likwidacji Praktyczny poradnik z czym są spółki prawa handlowego suplementem elektronicznym Przedstawiamy praktyczny poradnik omawiający wszystkie aspekty prowadzenia aktywności w formie spółki komandytowej – od jej założenia, poprzez prawa, obowiązki i odpowiedzialność wspólników, po jej likwidację. Iżby publikacja miała jak w największym stopniu rzeczowy charakter, skryba przytacza bogate orzecznictwo sądowe – utrwalone linie orzecznicze stanowią bowiem bezcenne wskazówki w obszarze dopuszczalnych sposobów wykorzystania przepisów prawa spółek w rzeczywistości gospodarczej. W lekturze m.in.: portret spółki komandytowej i jej znaczenie gospodarcze, założenie spółka prawa handlowego będąca przedsiębiorcą spółki (w formie aktu notarialnego i przez Internet), zawartość umowy spółki (na przykładzie rozbudowanego wzoru umowy z komentarzami do poszczególnych jej postanowień), specyfika pozycji komandytariusza i komplementariusza w spółce, prowadzenie spraw spółki, prawo reprezentowania spółki, prokura , prawa i obowiązki wspólników (w tym między innymi zakaz konkurencji), wkłady do spółki, współpraca wspólników w zyskach i stratach, reguły odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, podstawy rozwiązania spółki i rozliczenie się wspólników, likwidacja spółki, konstrukcja spółki z o.o. spółki komandytowej.