archiwizacja dokumentów ile lat

czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe? dokonane

czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe? dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy oraz w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na przymus dostosowania do tych przemian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych. Nowy status pozwala na elektronizację dokumentacji pracowniczej oraz na realizacja.

Dodany: 2020-03-31 | Komentarze: 0 | Kategoria: Inne