czy restrukturyzacja

Prawo restrukturyzacyjne w jaki sposób wypełnić zgłoszenia

Prawo restrukturyzacyjne - w jaki sposób wypełnić zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne związki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również układy wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0 | Kategoria: Prawo