do czego służą zamówienia publiczne

Audyt zamówień i zamówienia publiczne

Audyt zamówień i zamówienia publiczne jakie dokumenty i elektroniczna rodzaj prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - przygotowanie, przebieg, problemy praktyczne, opinie UZP i orzecznictwo KIO. Od kilku miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okres ten pozwolił na identyfikację rzeczywistych praktycznych problemów, z którymi spotykają się wszyscy uczestnicy postępowań prowadzonych.

Dodany: 2020-05-25 | Komentarze: 0 | Kategoria: Audyt


Jak przygotować się do kontroli udzielania zamówień?

Jak przygotować się do kontroli udzielania zamówień?. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała nowy rozdział a, święty komunikacji zamawiającego z wykonawcami. Przewiduje on rezygnację z pisemnej formy komunikacji na rzecz porozumiewania się przy wykorzystaniu.

Dodany: 2020-04-30 | Komentarze: 1 | Kategoria: Zamówienia publiczne