dokumentacja pracownicza co obejmuje

W dokumentacja pracownicza rodo i dniu 1

W dokumentacja pracownicza rodo i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 0 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza