fajne książki blog

Powierzenie przetwarzania weryfikacja

Powierzenie przetwarzania weryfikacja. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać dysponent danych oznacza to podmiot przetwarzający, pomimo tego równolegle obliguje do wykazania, a więc udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, jakich istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, zarządca danych lub podmiot przetwarzający powinien zaprojektować na gruncie RODO w sprawie wykazania i.

Dodany: 2020-03-22 | Komentarze: 0 | Kategoria: Inne