jak wygląda egzamin pisemny na doradcę podatkowego

Egzamin na doradcę podatkowego Testy Jest to wolny

Egzamin na doradcę podatkowego Testy. Jest to wolny zawód, który może być wykonywany tylko przez: osoby fizyczne, które uzyskały wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną poprzez Krajową Radę Doradców Podatkowych; osoby prawne wpisane do prowadzonego przez ministra zgodnego do spraw finansów publicznych rejestru osób prawnych uprawnionych do realizowania doradztwa podatkowego. Do obowiązków doradcy podatkowego należy: udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie innymi.

Dodany: 2020-01-18 | Komentarze: 0 | Kategoria: Doradca podatkowy