jaki vat na środki trwałe

Prowadzenie ewidencji środków

Prowadzenie ewidencji środków trwałych także wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne dodatkowo zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a podobnie pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji również ilość rat do spłaty. Poznaj wszystkie.

Dodany: 2020-01-20 | Komentarze: 0 | Kategoria: Środki trwałe


jakim sposobem ustalić procedury kontroli zarządczej

Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2019 Od 1 stycznia 2018 roku uprzednio nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne pozostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano stawki amortyzacji razem z odpowiednimi wyjaśnieniami (zgodnie z obowiązującą od czasu 1 stycznia 2018 r. ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o.

Dodany: 2020-01-03 | Komentarze: 1 | Kategoria: Środki trwałe