klasyfikacja dochodów i wydatków

Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków ODDK

Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków ODDK. Celem artykułu jest przyrost kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w zakresie prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2019. Na szkoleniu omówione zostanie użyteczne ujęcie w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości.

Dodany: 2020-01-17 | Komentarze: 0 | Kategoria: Klasyfikacje