krajowego standardu rachunkowości nr 9

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości w sprawie

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości w sprawie inwentaryzacji - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej znajomości dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat również zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 Rachunek.

Dodany: 2020-05-27 | Komentarze: 0 | Kategoria: Krajowe Standardy Rachunkowości