KSH 2020 art 210

Nowelizacja KSH Dokonanie wpisu w rejestrze

Nowelizacja KSH Dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a również za brak prowadzenia rejestru akcjonariuszy albo nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają również grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania poprzez.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0 | Kategoria: Prawo