nomenklatura scalona 2020

Leksykon VAT Janusz Zubrzycki Koszty odprowadzania

Leksykon VAT Janusz Zubrzycki. Koszty odprowadzania ścieków. Celem artykułu jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest także wyobrażenie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dodatkowo odprowadzania i.

Dodany: 2020-01-03 | Komentarze: 3 | Kategoria: Inne