od kiedy obowiązuje ochrona danych osobowych

Komentarz o ochronie danych osobowych

Komentarz o ochronie danych osobowych dla Straży Granicznej. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z aspektu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego dla dorosłych. Normy transportu ręcznego na rzecz młodocianych. Odległości bezpieczeństwa.

Dodany: 2020-04-08 | Komentarze: 0 | Kategoria: RODO