podatki zmiany od 2020

podatku od środków transportowych

podatku od środków transportowych. Grupowanie kosztów aktywności przedsiębiorstwa. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest reprezentacja tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem dodatkowo wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł święty jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Zostaną omówione zadania dotyczące: systematyki.

Dodany: 2020-01-29 | Komentarze: 1 | Kategoria: Podatki


Zmiany w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego Prawo

Zmiany w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego. Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem. Nowe rozwiązania w RODO i nowe obowiązki administratora danych. Na gruncie rodo prawa osób, których dane dotyczą, uregulowane zostały w sposób znacznie obszerniejszy, niż na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych. Spowoduje to konieczność ukształtowania na nowo zasad realizacji uprawnień podmiotów danych w strukturach.

Dodany: 2020-01-14 | Komentarze: 1 | Kategoria: Podatki