Pomoc materialna dla niepełnosprawnych

regulamin pomocy materialnej dla uczniów

regulamin pomocy materialnej dla uczniów - po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w ramach programu 500+ może liczyć każda rodzina posiadająca przynajmniej jedno dziecko, bez względu na wysokość dochodów. Należy pamiętać o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku wsteczną wypłatę świadczenia od momentu przyjścia dziecka na świat. Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom.

Dodany: 2020-02-18 | Komentarze: 1 | Kategoria: Pomoc społeczna