PPK 2020 borys

PPK 2020 w jednostkach budżetowych

PPK 2020 w jednostkach budżetowych od kiedy obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako osiągnięcie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK dodatkowo zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie należy podjąć, tak aby wykonać się również z sukcesem zaimplementować Pracowniczy Plan Kapitałowy w jednostce sektora.

Dodany: 2020-02-21 | Komentarze: 1 | Kategoria: PPK