prawo spółek handlowych opracowanie

Pozwany jest członkiem zarządu? Odpowiedzialność

Pozwany jest członkiem zarządu?. Odpowiedzialność członków zarządu i kadry managerskiej za działanie spółki także w stosunku do kontraktów, ZUS i Urzędów Skarbowych. Strategia obrony członków zarządu w 2018 r. przed ZUS ,US i za naruszenie ładu korporacyjnego. Zmiany w Ustawie o KRS. Podstawy odpowiedzialności członków zarządu. Zakres odpowiedzialności członków zarządu, kontrakty Podatki US ZUS pozostałe. Ustalenie okresu w którym spółka zaciągnęła zobowiązania, za który odpowiadają.

Dodany: 2019-11-11 | Komentarze: 2 | Kategoria: Spółki handlowe