Sporządzanie potwierdzenia salda

Samodzielny księgowy Koszty w układzie rodzajowym w teorii

Samodzielny księgowy - Koszty w układzie rodzajowym w teorii jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy dodatkowo aspektu jej stosowania (Dz.

Dodany: 2020-06-03 | Komentarze: 0 | Kategoria: Księgowość