sprawozdawczość finansowa angielski

sprawozdawczość operacji finansowych i przekazanie

sprawozdawczość operacji finansowych i przekazanie gruntownej znajomości dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem przemian obowiązujących od 2019 r. Przedstawione zostaną reguły sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego dodatkowo przesyłanie danych.

Dodany: 2019-11-20 | Komentarze: 0 | Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość


sprawozdawczość finansowa banku i przekazanie

sprawozdawczość finansowa banku i przekazanie gruntownej wiedzy dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem przemian aktualnych od 2019 r. Przedstawione zostaną zasady sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego także przesyłanie danych do Sądu,.

Dodany: 2019-11-13 | Komentarze: 2 | Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość