sprawozdawczość finansowa gminy

sprawozdawczość operacji finansowych i przekazanie

sprawozdawczość operacji finansowych i przekazanie gruntownej znajomości dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem przemian obowiązujących od 2019 r. Przedstawione zostaną reguły sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego dodatkowo przesyłanie danych.

Dodany: 2019-11-20 | Komentarze: 1 | Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość