sprawozdawczość finansowa praca dyplomowa

sprawozdawczość finansowa rodzaje

sprawozdawczość finansowa rodzaje i przekazanie gruntownej znajomości dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem zmian bieżących od 2019 r. Przedstawione zostaną zasady sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego oraz przesyłanie danych do Sądu, Urzędu Skarbowego. Każdy przypadek gramatyczny omawiany.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 0 | Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość