środki trwałe co zaliczamy

Prowadzenie ewidencji środków

Prowadzenie ewidencji środków trwałych także wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne dodatkowo zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a podobnie pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji również ilość rat do spłaty. Poznaj wszystkie.

Dodany: 2020-01-20 | Komentarze: 0 | Kategoria: Środki trwałe