uchwały rady gminy publikacja

Gmina i Uchwały i inne akty

Gmina i Uchwały i inne akty normatywne znajomości w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a także poszczególnych funkcji i uprawnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie jak zaskarżyć uchwałę rady gminy do wojewody prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem,.

Dodany: 2020-02-28 | Komentarze: 0 | Kategoria: Prawo