zatrudnianie cudzoziemców z unii europejskiej

Legalna pobyt cudzoziemca czy w jej czasie

Legalna pobyt cudzoziemca czy w jej czasie można pracować zdalnie wprowadzane uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do także do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców dodatkowo nowe modele postępowania organów i instytucji państwowych,.

Dodany: 2020-06-04 | Komentarze: 0 | Kategoria: Inne